(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Meritorin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Meritorin koulu, Merivalkama 9, 02320 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään
- erilaisten tukimuotojen tuntemusta
- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa,
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.


Arvostamme
- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
- kokemusta tutkivan oppimisen käytännön soveltamisesta avoimissa oppimisympäristöissä erityisesti luonnontieteissä ja/tai matematiikassa
- monipuolisia pedagogisia taitoja
- kokemusta yhteisopettajuuskuvioista
- kokemusta kielitietoisesta pedagogiikasta
- kokemusta työskentelystä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta
- kykyä ja kiinnostusta opettaa ranskan kieltä
- valmiutta taito- ja taideaineiden opettamiseen
- valmiutta kaksikieliseen opetukseen (englanti-suomi)
- kiinnostusta opetuksen ja oppimateriaalien kehittämiseen

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).