Luokanopettaja, Martinkallion koulu

Espoon kaupunki