(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Mankkaanpuron koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan tehtävät

Koulun nimi ja osoite: Mankkaanpuron koulu, Vanhan-Mankkaantie 17, 02180 Espoo

Mankkaanpuron koulu sijaitsee pientaloalueella, vanhan Mankkaan sydämessä. Koulussa on yli 500 oppilasta, reilu 30 opettajaa sekä 5 koulunkäyntiavustajaa. Koulumme on alakoulu, jossa annetaan myös esiopetusta ja valmistavaa opetusta. Mankkaanpurossa on mahdollisuus opiskella kahta pitkää A1-kieltä, englantia ja saksaa. Koulumme on perustettu 1953. Tilojemme ajanmukaisuuden takaa 11 vuotta sitten toteutettu laaja lisärakennus- ja peruskorjaushanke.

Olemme aktiivinen ja iloinen kouluyhteisö, jossa nähdään oleellisena sekä tietojen että taitojen opettaminen. Meille on tärkeää mm. yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, digi -taidot, kestävän tulevaisuuden asiat ja kansainvälisyys.

Koulumme voimakkaan kasvun myötä etsimme joukkoomme uutta vakituista luokanopettajaa.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme, että opettajalla on kokemusta osallistavista ja monipuolisista menetelmistä ja yhteistyötavoista, kuten joustavista opetusjärjestelyistä, yhteisopettajuudesta sekä tiimityöstä. Arvostamme vahvaa opetussuunnitelman mukaista työotetta sekä halua osallistua koko koulun kehittämistyöhön. Arvostamme osaamista lasten tukemisessa eri tuen portailla.

Opettajan toivotaan opettavan alakoulun kaikilla luokkatasoilla 1.- 6.
Opettajan toivotaan opettavan myös taito- ja taideaineita.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).