(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Mainingin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Peruskoulun luokanopettajan tehtävät.
Koulun nimi: Mainingin koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua opettaa musiikkia painotetun musiikin oppilaille.

Mainingin koulun on Espoon Kivenlahdessa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, jossa on yleisopetuksen lisäksi myös musiikkipainotus 3. luokalta alkaen ja tanssipainotus 7. luokalta alkaen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).