(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Lintuvaaran koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.10.2020

Luokanopettajan tehtävän viransijaisuus 3. vuosiluokan opetuksessa.

Koulun nimi ja osoite: Lintuparvenpuisto 5 B, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta alakoulusta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi arvostamme kykyä antaa musiikinopetusta omalle ja muille luokille.

Lintuvaaran koulussa on n. 500 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulussamme on yleisopetuksen lisäksi musiikkipainotusta vuosiluokilla 3-6, luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta. Lintuvaaran koulussa tuemme oppilaita ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistään ja arvioimaan oppimistaan. Hyvä käytös ja toisten kunnioittaminen kuuluvat koulumme periaatteisiin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).