(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Lintuvaaran koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Valmistavan luokan luokanopettajan tehtävät.

Lintuvaaran koulussa on n. 470 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulussamme on yleisopetuksen lisäksi musiikkipainotusta vuosiluokilla 3-6, luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Koulun nimi ja osoite: Lintuvaaran koulu, Lintuparvenpuisto 5b, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään kokemusta valmistavan luokan opettamisesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erityisopetuksen osaamista, hyvää pedagogista näkemystä ja kykyä ottaa erilaiset oppijat huomioon. Kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavaa työotetta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).