Luokanopettaja, Latokasken koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2022

Tarvitsemme joukkoomme yhteistyökykyistä alkuopetuksen taitajaa, joka tarvittaessa siirtyisi luokkansa kanssa myös ylemmille luokka-asteille. Jos sinulla on intoa kehittää uuden koulun toimintakulttuuria, kiinnostusta kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen asioihin ja mahdollisesti myös kokemusta yhteisopettajuudesta, saatat olla juuri etsimämme henkilö.

Latokasken koulu on noin 300 oppilaan vuosiluokkien 1.-6. alakoulu Espoossa. Latokasken koulu sijaitsee metsien ympäröimällä pientaloalueella Latokasken kaupunginosassa. Lukuvuoden 2022-2023 alussa aloitamme toimintamme uudessa Nauriskasken koulussa. Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja -taitojen oppimista.

Koulun nimi ja osoite: Latokasken koulu, Kulolaakso 1, 02340 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä tehdä yhteistyötä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme alkuopetuksen erikoistumisopintoja ja kokemusta alkuopetuksen luokkien opettamisesta. Lisäksi arvostamme kiinnostusta kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen asioihin ja kokemusta näiden aihepiirien toteutuksesta kouluyhteisössä. Myös taito opettaa mm. elämänkatsomustietoa, käsitöitä, liikuntaa ja A1-englantia, erityisesti alkuopetuksessa, luetaan hakijalle eduksi.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1550876
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo