Luokanopettaja, Lahnuksen koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.5.2021

Luokanopettajan tehtävät Lahnuksen koululla.

Lahnuksen koulu on viihtyisä ja turvallinen koulu luonnonläheisessä ympäristössä Pohjois-Espoossa. Lukuvuonna 2021-2022 koulussa on n.100 oppilasta. Vihreä lippu-kouluna kestävä kehitys on yksi koulumme painopisteistä. Lähimetsää ja luontoa käytetään monipuolisesti oppimisympäristönä. Lapsia ohjataan ja kasvatetaan ajatteleviksi ja toisia kunnioittaviksi ihmisiksi. Opetus on oppilaslähtöistä ja oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan. Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa.

Koulun nimi ja osoite: Lahnuksen koulu, Vanha Lahnuksentie 15, 02970 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään valmiutta opettaa kaikkia alakoulun luokka-asteita ja suurinta osaa alakoulun oppiaineista, valmiutta opettaa myös muiden luokkien oppilaita ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme valmiutta ja kokemusta liikunnan tai musiikin opettamisesta tai valmiutta ja kokemusta alkuopetuksesta. Arvostamme myös monipuolisten, nykyaikaisten työtapojen hallintaa opetuksessa sekä hyviä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1452519
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo