(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Lahnuksen koulu, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan tehtävät Lahnuksen koululla.

Koulun nimi ja osoite: Lahnuksen koulu, Vanha Lahnuksentie 15, 02970 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020. Sijaisuus kestää 5.6.2021 asti tai määräaikaisen viranhaltijan määräajasta riippumatta vakinaisen viranhaltijan palatessa virantoimitukseen, kun vakinaisella viranhaltijalla on lakiin tai asetukseen perustuva ehdoton oikeus palata virkaan.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään valmiutta opettaa kaikkia alakoulun luokka-asteita ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme valmiutta ja kokemusta liikunnan tai musiikin opettamisesta, monipuolisten työtapojen hallintaa opetuksessa sekä hyviä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Lahnuksen koulu on viihtyisä ja turvallinen koulu luonnonläheisessä ympäristössä Pohjois-Espoossa. Koulussa on 102 oppilasta. Kestävä kehitys on yksi koulumme painopiste. Lähimetsää ja luontoa käytetään monipuolisesti oppimisympäristönä. Lapsia ohjataan ja kasvatetaan ajatteleviksi ja toisia kunnioittaviksi ihmisiksi. Opetus on oppilaslähtöistä ja oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan. Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).