(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Laajalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.3.2020

Luokanopettajan tehtävät

Koulun nimi ja osoite: Laajalahden koulu, Lämpömiehenkuja 3, 02150 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään vähintään vuoden työkokemusta yhteisopettajuudesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä sosiaalisia taitoja sekä kaikkia alakoulussa opetettavien aineiden hyvää hallintaa. Lisäksi arvostamme sivuaineena/syventävänä opintona erityispedagogiikkaa. Arvostamme myös myönteistä suhtautumista ja aktiivista otetta koulun kehitystyöhön.

Laajalahden koulu on runsaan 300 oppilaan alakoulu, joka toimii seuraavat pari vuotta väistötiloissa Otaniemessä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).