Luokanopettaja, Kuitinmäen koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.7.2021

Kuitinmäen kouluun haetaan pedagogiikan kehittämisestä ja yhteistyöstä innostuvaa luokanopettajaa sijaisuuteen lukuvuodeksi 2021-2022.

Kuitinmäen koulussa saat mahdollisuuden ja vapauden kehittää pedagogiikkaasi ja koko koulua omien vahvuuksiesi mukaan. Koulun johto tukee jaetun johtamisen periaatteiden mukaan tehtävää kehittämistyötä erilaisin kannustimin. Lisäksi koulun tiimirakenne mahdollistaa hyvin koulun kehittämisen.

Kuitinmäen koulu on kansainvälinen, kulttuurista monimuotoisuutta ja erilaisia oppijoita arvostava yhteisö. Koulu sijaitsee kahdessa Olarissa ja se on 750 oppilaan ja 90 aikuisen työyhteisö. Seuraavien kahden lukuvuoden ajan alakoulu on väistössä Espoonlahdessa Rehtorintiellä uudisrakennusprojektin aikana. Koulussa annetaan suomenkielistä yleisopetusta, kaksikielistä suomi-englanti -opetusta, lievästi kehitysvammaisten opetusta ja maahanmuuttajiien maahanmuuttajien valmistavaa ja pienryhmäopetusta.


Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.
Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
-hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja: opettajan tulee osata ja haluta työskennellä työparin ja -tiimin kanssa ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja.

-kokemusta tai halua erityisesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa.

-hyviä ryhmänhallintataitoja

-innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta ja halua osallistua koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1473350
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo