(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Kivimiehen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan tehtävät Kivimiehen koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Kivimiehen koulu; Lämpömiehenkuja 2 02150 Espoo

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme alkuopetukseen erikoistumista. Työtehtäviin kuuluu kaikki luokanopettajan opetettavat oppiaineet.

Kivimiehen koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 2019. Syksystä 2020 alkaen koulussa toimii vain 1. ja 2. luokka. Koulu toimii toistaiseksi kiinteästi Laajalahden koulun kanssa yhteisissä tiloissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).