(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Kirstin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan tehtävä Kirstin koulussa

Koulun nimi ja osoite: Kirstin koulu, Kirstintie 11

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- kokemusta tiimityöskentelystä ja innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
- kielitietoista opetusotetta ja kiinnostusta matematiikan opetukseen
- ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista
- koulutusta ja kokemusta TVT-taitojen opettamisesta ja hyödyntämisestä koulutyössä
- kykyä ja halua opettaa mahdollisimman monia oppiaineita


Kirstin koulu on vireä ja kansainvälinen alakoulun Espoon sydämessä. Syksyllä 19 aloitimme toimintamme kokonaan peruskorjatuissa tiloissa.

Kirstin koulu tarjoaa opettajille innostavan, kannustavan ja positiivisen työyhteisön.

Toiminnassamme pidämme tärkeänä yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, luovuutta, sitoutumista ja elämäniloa. Olemme profiloituneet kielitietoiseen opetukseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen. Koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä.

Haemme opettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme toimintakulttuuriin, yhdessä tehtävään koulun kehittämistyöhön ja yhteisopettajuuden edistämiseen.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).