Luokanopettaja, Kilon koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Luokanopettajan vakituinen virka Kilon koulun 1-6-luokilla.

Koulumme on noin 460 oppilaan alakoulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokille 1-6. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on oppimisvaikeuksia kuntouttavia erityisopetuksen luokkia. Koulu sijaitsee Kilossa osoitteessa Aspelinintie 3.

Työskentelemme vuorovaikutustaitoihin rohkaisten ja pyrimme ottamaan huomioon opetuksessa lasten omien kykyjen mukaiset oppimistaidot.

Koulun nimi ja osoite: Kilon koulu, Aspelinintie 3, Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään aikaisempaa kokemusta työskentelystä monikulttuuristen ja oppimisvalmiuksiltaan heterogeenisten oppilasryhmien kanssa, erinomaisia ryhmänhallintataitoja ja aitoa halua työskennellä yhteisopettajuuden menetelmiä hyödyntäen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kolmiportaisen tuen toteuttamisesta yleisopetuksen ryhmissä, kehittymismyönteisyyttä ja valmiutta opettaa A2-ruotsin kieltä.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547059
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo