(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Kilon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.11.2020

Luokanopettajan tehtävät alakoulun yleisopetuksen 3.-luokassa.

Koulun nimi ja osoite: Kilon koulu, Aspelinintie 3B 02360 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen 24h/vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 7.1.2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään positiivista kasvatusotetta, joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa oppimisyhteisössä.

Kilon koulu on noin 480 oppilaan alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisopetuksen luokkia.

Työskentelemme vuorovaikutustaitoihin rohkaisten ja pyrimme ottamaan huomioon opetuksessa lasten omien kykyjen mukaiset oppimistaidot.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).