(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Kantokasken koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2020

Luokanopettajan tehtävä Kantokasken alakoulussa

Koulun nimi ja osoite: Kaskisavu 4, 02340 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään valmiuksia opettaa omien luokkatuntien lisäksi myös käsitöitä (kovat materiaalit). Valittavalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja sekä innostusta koulun toimintakultuurin kehittämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta alakouluikäisten opettamisesta sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Kantokasken koulun on n 380 oppilaan alakoulu Espoon Latokasken kaupunginosassa. Koulu sijaitsee pientaloalueella ja koulupihaa ympäröi metsä ja hyvät ulkoilumaastot.
Koulussa on 15 yleisopetuksen luokkaa sekä 6 erityisluokkaa, Opettajia on noin 30 ja koulunkäyntiavustajia 9.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).