(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettajan tehtävät perusopetuksessa. Etsimme opettajaa, jolla on kykyä ja halua tehdä vahvaa yhteistyötä sekä työkavereiden että koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Haemme TVT-osaajaa, jolla on taitoa jakaa omaa osaamistaan myös kollegoille. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön ja upeat puitteet hyödyntää lähiluontoa opetuksessa.

Hae mukavaan joukkoomme!

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu, Hiirisuontie 1, 02970 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, osaamista ja kokemusta TVT:n käyttökulttuurin vahvistamisesta työyhteisössä.

Arvostamme taitoa ja halukkuutta opettaa liikuntaa monipuolisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin koulussa, yhteiskunnassa ja maailmassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).