Luokanopettaja, kaksikieliseen opetukseen, suomi-englanti, Niittykummun koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 27.4.2021

Kuvaus tehtävästä: Luokanopettaja, kaksikieliseen opetukseen, suomi-englanti.

Koulun nimi ja osoite: Niittykummun koulu, Niittyportti 3, 02200 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.
Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Englannin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe
tai
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset englannin kielen opinnot
tai
opettajankoulutus englannin kielellä sellaisessa maassa, jonka virallinen kieli englanti on.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa, joka osoitetaan kuten kielilaissa ja asetuksessa määrätään.

Erinomaisia vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, arkipäivän resilienssiä ja kykyä sekä halua kehittää koulua OPS2016 suunnassa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta koulun eri linjojen opetusmuodoista ja erityisesti kokemusta yhteisopettajuudesta. Huomioikaa myös tehtävän kielitaitovaatimukset ( en ja su).

Niittykummun koulu on monimuotoinen alakoulu Tapiolan suuralueella Espoossa erinomaisten kulkuyhteyksien varrella.
Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi myös kaksikielistä opetusta en-su, montessoriopetusta ja lv 21-22 vieä autisminkirjon erityisluokkia.
Panostamme yhteisopettajuuteen ja yhteisöllisyyteen ja eri linjojen väliseen yhteistyöhön.
Koulu toimii lv 21-22 kahdessa n. kilometrin päästä toisistaan olevissa erillisessä rakennuksessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1449494
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo