(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Juvanpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme dynaamiseen joukkoomme Juvanpuiston koululle luokanopettajaa 1.8.2020 alkaen.

Koulun nimi ja osoite: Juvanpuro 2

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Valittavan eduksi luemme näytön uuden opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista sekä kiinnostuksesta kehittää kouluamme kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä.

Hakijan eduksi luemme myös vahvan näytön yhteistyötaidoista työyhteisössä, kokemusta yhteisopettajuudesta, yhdysluokkaopetuksesta sekä erityisopetuksen inklusiivisista toteutustavoista. Lisäksi laskemme hakijan eduksi oppilaita osallistavat rakenteet niin omassa opetuksessa kuin koko kouluyhteisössä sekä kiinnostuksen ja osaamisen toimia alkuopetuksessa. Juvanpuiston koulun on yhtenäiskoulu. Vaikka luemme eduksi osaamisen ja kiinnostuksen alkuopetukseen, edellytämme myös kykyä opettaa vuosiluokilla 1-6.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Juvanpuiston koulu sijaitsee Pohjois-Espoon Niipperissä. Juvanpuiston koulurakennus valmistui vaiheittain v.2003-2005. Tilat ovat ajanmukaiset ja käytännölliset. Oppilaita koulussamme on noin 580. Koulussamme annetaan hyvää ja monipuolista opetusta. Koulumme missio on saada Hyvä näkyviin ja tämä korostuu monessa eri asioissa koulun arjessa. Koulumme arkea voi seurata koulumme sos.median kautta. Koulumme ehdoton vahvuus on oppilaiden osallistamisen rakenteet, jotka tuovat kouluumme oman positiivisen erityisp

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).