(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Jalavapuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Jalavapuiston koulussa on avoinna vakituinen luokanopettajan virka. Haemme lämminhenkiseen ja ammatillisesti toimivaan työyhteisöömme luokanopettajaa, jolla on kykyä ja halua opettaa myös musiikkia ja liikuntaa omalle luokalleen ja tarvittaessa myös muille luokille.
Luokanopettajan tehtävät sijoittuvat vuosiluokille 1-6.

Koulun nimi ja osoite: Jalavapuiston koulu

Postiosoite: PL 3503, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Katuosoite: Jalavakuja 1, 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta luokanopettajana toimimisesta. Lisäksi edellytetään kykyä, halua ja kokemusta opettaa myös musiikkia ja liikuntaa sekä kokemusta ja osaamista kolmiportaisen tuen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja vastuullista asennetta opetustyöhön. Lisäksi arvostamme kokemusta monikulttuuristen oppilaiden opettamisesta alakoulussa.

Jalavapuiston koulu sijaitsee Keski-Espoon alueella, Keskuspuiston välittömässä läheisyydessä. Koulussa toimivat rinnakkain suomenkielinen ja kaksikielinen (suomi-englanti) yleisopetus, vuosiluokat 1-6 sekä toiminta-alueittainen opetusmuoto TA-opetus, vuosiluokat 1-9. Koulussa on myös yksi valmistavan opetuksen RVAL-luokka. Jalavapuiston koulu on turvallinen ja viihtyisä lähikoulu, jossa oppilaita on 341 ja henkilökuntaa n. 50.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).