Luokanopettaja, Iivisniemen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan virka Iivisniemen koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Iivisniemen koulu, Arttelikuja 4, 02260 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään osaamista ja kiinnostusta esi- ja alkuopetukseen sekä sen kehittämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Vahvuuksiin perustuva pedagoginen ajattelu ja kiinnostus yhteisopettajuuteen. IT-laitteiden ylläpito-osaaminen.

Iivisniemen koulu on 370 oppilaan alakoulu Espoonlahden alueella. Koulu on pääsääntöisesti kolmisarjainen. Lähiluonto metsineen ja merenrantoineen toimii kiinteänä osana oppimisympäristöämme. Koulussamme pidetään tärkeänä onnistunutta vuorovaikutusta, hyvää käytöstä ja hyve-osaamista. Ympäristöaiheet ja kestävä kehitys ovat koko lukuvuoden painopistealueita.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot