(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Hösmärinpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.11.2019

Hösmärinpuiston koulussa aloittaa uusi 1-2 luokkalaisten valmistavan opetuksen pienryhmä. Haemme luokanopettajaa mukavaan työporukkaamme kevätlukukaudeksi 2020. Luokassa toimii oppilaiden tukena myös koulunkäynnin avustaja.

Koulun nimi: Hösmärinpuiston koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään alkuopetuksen osaamista, kokemusta suomi toisena kielenä -opetuksesta sekä monikielisten oppilaiden opettamisesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erityisopetuksen tuntemusta, kykyä ja halua opettaa mahdollisimman monia oppiaineita sekä positiivista ja joustavaa työotetta.

Hösmärinpuiston pienten lasten puurakenteinen koulu sijaitsee Keski-Espoossa Hösmärin alueella. Rakennukseen on sijoitettu päiväkodin, esiopetuksen ja kahden ensimmäisen luokka-asteen toiminnot. Joustavat opetusryhmät antavat lapsille mahdollisuuden rikkaaseen ja monikulttuuriseen kasvuun ja kehitykseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).