Luokanopettaja Hansakallion kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Lukuvuonna 2020-21 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on 2020-21 noin 595 oppilasta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallio 4, 02780 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa. Kiinnostus ja osaaminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön koulussa ja oman työn tukena katsotaan eduksi, tästä esimerkkinä ohjelmointiosaaminen.

Arvostamme myös kykyä ja halua nähdä sososiaalisten taitojen merkitys ja tärkeys osana opetustoimintaa, tästä esimerkkinä Arvokas- tai vastaavan menetelmän tuntemus. Lisäksi arvostamme halua ja näkemyksiä hyödyntää toiminnallisuutta osana luokkatasojen toimintaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot