Luokanopettaja, Hansakallion koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Luokanopettajan tehtävät 1-6 -vuosiluokilla. Lukuvuonna 2022-23 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on lukuvuonna 2022-23 noin 620 oppilasta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallio 4, 02780 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme

- kykyä ja halua oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa.
- kykyä ja halua toimia yhteisopettajuudessa/pariopettajuudessa luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan kanssa.
- käytännön näkemyksiä ja kokemusta kasvatus- ja opetusjärjestelyistä, esimerkkinä lähikouluperiaatteen vahvistuminen.
- kykyä ja halua nähdä sosiaalisten taitojen merkitys ja tärkeys osana opetustoimintaa.
- kiinnostus ja osaaminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön koulussa ja oman työn tukena katsotaan eduksi, esimerkiksi ohjelmointiosaaminen.


Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547202
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo