Luokanopettaja, Hansakallion koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2021

Avoinna nyt luokanopettajan tehtävä kuudennella vuosiluokalla Hansakallion koulussa. Lukuvuonna 2021-22 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on lukuvuonna 2021-22 noin 610 oppilasta.

Koulun toiminnan lähtökohtana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa luomme turvallisen oppimisympäristön, joka tukee oppilaan kasvua vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteemme on antaa oppilaalle hyvät perustiedot ja -taidot. Kasvatamme vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä tuemme oppilaan myönteistä kehitystä ja itsetuntoa. Korostamme hyviä tapoja, huomaavaisuutta ja kohteliaisuutta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallion 4, 02780 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus
Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja joustavuutta.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua oman työn kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa sekä kykyä ja halua toimia yhteisopettajuudessa/pariopettajuudessa luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. Lisäksi arvostamme käytännön näkemyksiä ja kokemusta kasvatus- ja opetusjärjestelyistä, esimerkkinä lähikouluperiaatteen vahvistuminen, sekä kykyä ja halua nähdä sosiaalisten taitojen merkitys ja tärkeys osana opetustoimintaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1498557
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo