(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, Eestinkallion koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Etsimme ammatilliseen ja elämäniloiseen yhteisöömme luokanopettajaa, jolla olisi osaamista ja innostusta etenkin alkuopetusikäisten lasten kanssa toimimiseen.

Koulun nimi ja osoite: Eestinkallion koulu, Viittakorpi 7 02280 Espoo. Postiosoite: PL 3409 02070 ESPOON KAUPUNKI

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään luokanopettajan monipuolista osaamista sekä kykyä ja innostusta opettaa perusopetuksen 1-2 luokilla.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolisia pedagogisia taitoja ja kykyä opettaa kaikilla luokka-asteilla ja kaikkia oppiaineita sekä innostusta monimuotoiseen yhteistyöhön ja kykyä toimia muuttuvissa ja joustavissa opetusjärjestelyissä.

Eestinkallion koulu on noin 370 oppilaan alakoulu eteläisessä Espoossa. Esiopetuksen lisäksi koulussamme on yleisopetuksen ryhmiä, oppimisen erityisen vaikeuden ryhmiä sekä valmistavaa opetusta.
Eestinkallion koulu on liikkuva koulu ja ympäristökasvatustoiminassa olemme arvostetulla kestävällä tasolla Vihreä Lippu -toiminnassa.
Koulun toimintakulttuurri ja arjen työ nojaavat vahvaan yhdessä tekemiseen. Eestinkallion koulutyötä kuvaa oppimisen ja työn ilo.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).