(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja, 2 tehtävää

Työavain 3-12-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Saunalahden koulu , Brinkinmäentie 1 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Saunalahden koulu on vuonna 2012 aloittanut uudehko yhtenäiskoulu Espoossa, joka vasta viime syksynä on kasvanut täyteen mittaansa eli koulussa ovat nyt kaikki luokka-asteet esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Oppilaita koulussamme on noin 800 ja henkilöstöä kaiken kaikkiaan noin 100 henkeä. Talomme on monitoimitalo, joten tiiviissä arkisessa yhteistyössä kanssamme toimii eritoten nuorisotoimi sekä kirjasto. Haemme nyt joukkoomme pääsääntöisesti vuosiluokkien 3-6 opetukseen kahta henkilöä, jotka olisivat innostuneita opettamisen lisäksi myös oppimisesta ja oman työnsä kehittämisestä yhdessä muiden opettajiemme kanssa. Tarjoamme kehittämisorientoituneen ja yhteisöllisen työporukan sekä mahdollisuuden tiiviiseen tiimityöskentelyyn. Toteutamme monimuotoista työparityöskentelyä sekä yhteisopettajuutta. Opetuksen ja oppimisen eriyttäminen on yksi meillä työskentelevän opettajan perustaidoista. Monipuoliset työtavat mahdollistavat oppilaiden erilaisten valmiuksien huomioimisen yhteisöllisen oppimisprosessin toteuttamisessa ja henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien avulla autamme jokaista yltämään omaan parhaimpaansa. Tiivis kasvatuskumppanuus kotien kanssa auttaa jokaista oppilasta ja myös opettajaa saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Palvelussuhteet alkavat elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä ryhmänhallintataitoja sekä joustavuutta ja kykyä tiiviiseen tiimityöskentelyyn. Luemme eduksi myös tietoteknisen osaamisen.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa kasvatusnäkemystä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Hanna Sarakorpi
09 81643300
hanna.sarakorpi@espoo.fi

Apulaisrehtori Minna Welin
043 8253906
minna.welin@espoo.fi