(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja, 2 tehtävää

Työavain 3-1835-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Lintuvaaran koulu , Lintuparvenpuisto 5b 02660 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Luokanopettajan tehtävät Lintuvaaran koulussa, joka on n. 450 oppilaan alakoulu. Koulussa on yleisopetusta, erityisopetusta, valmistavaa opetusta sekä musiikin painotettua opetusta. Koulurakennus on peruskorjattu ja laajennusosa rakennettu v. 2016. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta ja monipuolisuutta opettajana. Tehtävässä edellytetään myös kykyä ja halua erilaisten oppijoiden oppimisen ja kasvun tukemiseen sekä osaamisen jakamiseen työyhteisössä.

Arvostamme monipuolisia pedagogisia taitoja taito- ja taideaineiden opetuksessa (esim. liikunta, kuvataide tai ilmaisukasvatus) sekä taitoja kielitietoiseen opettamiseen ja toiminnallisen alkuopetuksen pedagogiseen kehittämiseen (esim. Varga-Neményi -pedagogiikka, varhennettu kielenopetus, yhteisopettajuus).


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Apulaisrehtori Mari Koivukangas
043 826 9475