(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Luokanopettaja, 2 tehtävää

Työavain 3-1794-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Sepon koulu , Sepontie 4 02130 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme tehtävään työstään innostunutta ja positiivisen työasenteen omaavaa luokanopettajaa hyvään työyhteisöön, jossa on yhteisöllinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Sepon koulu vahvuutena on hyvä me-henki sekä oppilaiden aktiivinen osallistaminen. Koulussamme on turvallista oppia ja kasvaa. Sepon koulu tulee yhdistymään Pohjois-Tapiolan yläkoulun kanssa yhtenäiseksi peruskouluksi vuonna 2021. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme hakijaa, jolla on vahvaa ja monipuolista pedagogista osaamista. Arvostamme hakijan positiivista työasennetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme hakijan muutosvalmiutta ja positiivista tulevaisuussuuntautuneisuutta. Arvostamme hakijan kokemusta yhteisopettajuudesta. Arvostamme hakijan kykyä opettaa monipuolisesti kaikkia taito- ja taideaineita, myös käsitöitä kovilla materiaaleilla. Arvostamme hakijan kykyä hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Saija Holopainen
09 8163 90908
saija.holopainen@espoo.fi

Jouni-Jukka Annala
jouni-jukka.annala@espoo.fi