Luokanopettaja, 2 tehtävää, Soukan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Luokanopettajan tehtävät Soukan koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Soukan koulu, Soukankuja 5

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- hyviä ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista
- positiivista oppimiskäsitystä (laaja-alainen näkemys 2000-luvun opettajuudesta)
- kokemusta tiimityöskentelystä ja innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
- kokemusta työskentelystä yleisopetuksessa suomi toisena kielenä -oppilaiden kanssa
- kokemusta erityisoppilaiden integraatiojaksoista yleisopetuksen luokassa sekä erityisoppilaiden opettamisesta osana oppiainekohtaista opetusryhmää (esim. taito- ja taideaineet, katsomusaineet)
- valmiutta ja halua opettaa mahdollisimman monia alakoulun oppiaineita

Soukan koulu on noin 580 oppilaan alakoulu Espoonlahden alueella Koulussamme on yleisopetuksen 1.-6.-luokkien lisäksi kielikylpyopetusta, valmistavaa esiopetusta ja oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavia erityisluokkia. Koulumme pyrkii tarjoamaan positiivisia kasvukokemuksia jokaiselle. Oppilaita autetaan tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan, jotta heidän luottamuksensa oppijoina vahvistuisi. Heitä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja tekemään itsenäisiä valintoja.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot