(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettaja, 2 tehtävää, Postipuun koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Luokanopettajan (toistaiseksi otettav päätoiminen tuniopettaja) tehtävä Postipuun monimuotoisessa koulussa

Koulun nimi ja osoite: Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta luokanopettajana toimimisesta, hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyyn.

Postipuun koulussa on n. 400 oppilasta. Koulussa toimii yleisopetuksen lisäksi kieli- ja kulttuuriopetuksen ryhmiä sekä lievästi- ja keskiasteisesti kehitysvammaisten oppilaiden ja toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmiä. Työyhteisömme vahvuuksia ovat oppilaslähtöisyys, vahva ammatillinen osaaminen sekä opetusmuodot ja luokka-asterajat ylittävä opetushenkilöstön yhteistyö.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).