(Poistunut julkaisusta)

Lukion uskonnon ja psykologian lehtori. VIherlaakson lukio
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Lukion uskonnon ja psykologian lehtorin tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Viherlaakson lukio, Kutojantie 2 D, 02630 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Lukion uskonnon ja psykologian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään muodollista pätevyyttä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta lukion opettajana ja ryhmänohjaajana, opetuksessa tarvittavien ohjelmistojen tuntemusta samoin kuin kokemusta sähköisten oppimis- ja koeympäristöjen käytöstä. Arvostamme myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä halua toimia kasvattajana. Lisäksi arvostamme uuden OPS:n mukaista näkemystä jatkuvasta ja monipuolisesta arvioista.

Viherlaakson lukiossa opiskelee noin 550 nuorta ja opettajia on kaikkiaan noin 40. Lukiossa on myös taidelinja. Lukion toimintakulttuuri on rohkeasti uutta kokeileva, luova ja opiskelijalähtöinen. Opettajat ja opiskelijat suunnittelevat kurssit yhdessä ja kurssien toteutuksessa käytetään opettajan valitsemaa sähköistä oppimisympäristöä. Käytämme opetuksessa monipuolisesti tietotekniikkaa. Lukio muuttaa uusiin tiloihin Viherlaaksoon kesän 2021 aikana.

Espoossa on 10 suomenkielistä lukiota. Kaikissa Espoon lukioissa on laadukas yleislinja sekä osassa lukiolinja, painotus tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä. Kahdessa lukiossa on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä. Espoon suomenkielisissä lukioissa opiskelee noin 5200 opiskelijaa.