(Poistunut julkaisusta)

Lukion ruotsin ja englannin kielen lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Lukion ruotsin ja englannin kielen lehtori

Työavain 3-1764-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Kaitaan lukio , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Lukiot
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme osaavaa ja innostunutta ammattilaista. Haettavana on lukion ruotsin ja englannin lehtorin virka Kaitaan lukiossa. Tehtävään kuuluu ruotsin B1-oppimäärän, A-oppimäärän sekä englannin A-oppimäärän opetusta. Työskentely tapahtuu yhteistyössä ko. aineiden opettajien kanssa. Tehtävä on uusi lukion opiskelijamäärän kasvun vuoksi. Kaitaan lukio on noin neljänsadan opiskelijan ja 30 opettajan lukio, joka sijaitsee Espoon Iivisniemessä. Kaitaan lukiolle valmistuu uudet koulutilat Espoon Matinkylään, Ison Omenan viereen vuonna 2022. Uusissa tiloissa lukion koko kasvaa yli 800 opiskelijan lukioksi. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Lukion ruotsin ja englannin lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä vahvaa motivaatiota työn kehittämiseen.

Arvostamme vahvaa pedagogista osaamista aineissa, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä näyttöä digitaalisen oppimisen kehittämisestä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Harri Henttonen
0505165207
harri.henttonen@espoo.fi