(Poistunut julkaisusta)

Lukion päätoiminen tuntiopettaja, tanssi ja tanssilukion johtaminen, Vaskivuoren lukio
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2020

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vaskivuoren lukio

Virtatie 4, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 07.08.2020 - 


Haemme Vaskivuoren lukion yhteisölliseen, aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen joukkoon päätoimista tanssin opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tanssinopettajan tehtäväkuvaan kuuluu myös johtaa tanssilukion toimintaa. Vaskivuori on yksi Suomen suurimmista lukioista, yli 1000 opiskelijan lukio, jossa on yleislukion lisäksi musiikin- ja tanssin erityistehtävä, medialinja sekä urheiluvalmennusta ja teatteriopetusta. Vaskivuoren yhteydessä toimii yksi perusopetuksen lisäopetuksen ryhmä.

Vaskivuori on kuuluisa mm. hyvästä yhteishengestään, laajasta kurssitarjonnastaan, hyvistä oppimistuloksistaan sekä monipuolisesta ja näkyvästä taideopetuksestaan. Vaskivuoren lukion arvot ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus sekä yhteisöllisyys. Toimintamme on opiskelijalähtöistä, osallistavaa ja ratkaisukeskeistä. Olemme aktiivinen, kokeilumyönteinen ja uudistumishaluinen työyhteisö, jossa pidetään kaikista huolta. Niin opiskelijoiden kuin opettajienkin hyvinvointi on toimintamme perusta.

Lukiomme kansainvälinen toiminta on monipuolista ja laajaa niin yleislukion kuin musiikki- ja tanssilukionkin osalta. Suomessa on kolme tanssilukiota, joista yksi toimii Vaskivuoressa. Korkeatasoinen tanssilukiomme on suuntautunut nykytanssiin, mutta meillä opetetaan myös muita tanssilajeja, esimerkiksi katutansseja. Tanssilukiomme toimii tiiviissä yhteistyössä musiikkilukiomme kanssa. Toivomme hakijalta aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä kykyä johtaa ja kehittää omatoimisesti tanssilukion toimintaa yhteistyössä muiden kanssa.


Vantaan Myyrmäessä sijaitseva Vaskivuoren lukio kuuluu Vantaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueeseen. Vantaalla on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen lukio. Tulosalueeseen kuuluvat lukioiden lisäksi ammatillinen koulutus.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Tanssitaiteen maisterin tutkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Edellytämme, että hakijalla on kokemusta tanssin lukiodiplomeista, hakija on perehtynyt tulevaan opetussuunnitelmaan ja opettajien virkaehtosopimukseen opettajan työajan osalta. Toivomme hakijalta kykyä verkostoitua, luovaa ja innostunutta otetta, pedagogista osaamista ja opiskelijalähtöistä ajattelua sekä paineensietokykyä. Erinomaiset yhteistyötaidot ovat tärkeä asia työssä onnistumisen näkökulmasta.

Luemme eduksi: Luemme eduksi kokemuksen lukio-opetuksesta tai opetuksesta tanssiopistossa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Arokannas Elina

043 8272331

elina.arokannas@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin 9 - 17

Virka-apulaisrehtori Jari Danska, jari.danska@vantaa.fi, 040 5818948

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.