(Poistunut julkaisusta)

Lukion päätoiminen tuntiopettaja, musiikki, Vaskivuoren lukio
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2020

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vaskivuoren lukio

Virtatie 4, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 07.08.2020 - 


Haemme Vaskivuoren lukion yhteisölliseen, aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen joukkoon päätoimista musiikin opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Vaskivuori on yksi Suomen suurimmista lukioista, yli 1000 opiskelijan lukio, jossa on yleislukion lisäksi musiikin- ja tanssin erityistehtävä, medialinja sekä urheiluvalmennusta ja teatteriopetusta. Vaskivuoren yhteydessä toimii yksi perusopetuksen lisäopetuksen ryhmä.

Vaskivuori on kuuluisa mm. hyvästä yhteishengestään, laajasta kurssitarjonnastaan, hyvistä oppimistuloksistaan sekä monipuolisesta ja näkyvästä taideopetuksestaan. Vaskivuoren lukion arvot ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus sekä yhteisöllisyys. Toimintamme on opiskelijalähtöistä, osallistavaa ja ratkaisukeskeistä. Olemme aktiivinen, kokeilumyönteinen ja uudistumishaluinen työyhteisö, jossa pidetään kaikista huolta. Niin opiskelijoiden kuin opettajienkin hyvinvointi on toimintamme perusta.

Korkeatasoinen musiikkilukiomme on arvostettu ja tunnettu niin Suomessa kuin ulkomaillakin mm. laadukkaasta kuorotoiminnasta, erinomaisesta big bandistä ja ammattimaisista musikaaleista. Musiikkilukiossamme painotetaan yhteismusisointia, ja meillä on kuorojen, yhtyeiden ja big bandin lisäksi noin 40 bändiä. Musiikinopetus on meillä avointa myös yleislukiolaisille.  Lukiomme kansainvälinen toiminta on monipuolista ja laajaa niin yleislukion kuin musiikki- ja tanssilukionkin osalta. Kuoromme ja big bandimme konsertoivat myös ulkomailla.

Musiikinopettajamme tekevät tiivistä yhteistyötä, joten toivomme hakijalta erinomaisia yhteistyötaitoja, halua kehittää niin yleislukion kuin musiikkilukionkin musiikinopetusta, näyttöä tasokkaasta kuoronjohtamisesta sekä kamarimusiikin kehittämisestä ja halua tarjota opiskelijoillemme esiintymiskokemuksia lukion ulkopuolella - myös ulkomailla. Musiikinopettajan työhön sisältyy oppituntien lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin järjestettäviä konsertteja ja harjoitusleirejä sekä mahdollisia esiintymismatkoja.

Vantaan Myyrmäessä sijaitseva Vaskivuoren lukio kuuluu Vantaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueeseen. Vantaalla on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen lukio. Tulosalueeseen kuuluvat lukioiden lisäksi ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Edellytämme, että hakijalla on suoritettuna vähintään kuoronjohdon B-kurssitutkinto ja hänellä on klassisen soitinmusiikin erityisosaamista, hakija on perehtynyt tulevaan opetussuunnitelmaan ja opettajien virkaehtosopimukseen opettajan työajan osalta.

Luemme eduksi: Luemme eduksi kokemuksen musiikkilukiossa opettamisesta. Toivomme hakijalta kykyä verkostoitua, luovaa ja innostunutta otetta, pedagogista osaamista ja opiskelijalähtöistä ajattelua sekä paineensietokykyä. Erinomaiset yhteistyötaidot ovat tärkeä asia työssä onnistumisen näkökulmasta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Arokannas Elina

043 8272331

elina.arokannas@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin 9 - 17

Virka-apulaisrehtori Jari Danska, jari.danska@vantaa.fi, 040 5818948

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.