(Poistunut julkaisusta)

Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori

Työavain 3-1829-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Viherlaakson lukio , Kutojantie 2 D 02630 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Lukiot
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Lehtorin työ Viherlaakson lukiossa on suunnittelu-, opetus-, kasvatus- ja arviointityötä sekä työryhmien jäsenyyttä ja mahdollisesti omasta ryhmästä huolehtimista ryhmänohjaajana. Opettaja on aineryhmänsä jäsen ja tällä foorumilla luodaan lukion pedagoginen toimintakulttuuri. Lukiossa kehitetään monipuolista arviointia ja sähköinen oppimisympäristö on osa lukiolaisten ja opettajien arkea. Viherlaakson lukio on n. 500 opiskelijan yleislukio, jossa toimii myös taidelinja. Opiskelijat osallistuvat opiskelun suunnitteluun jokaisen jakson alkaessa kullakin kurssilla ja opiskelijat arvostavat tätä mahdollisuutta. Lukion yhteisöllinen toimintakulttuuri näkyy edellisen lisäksi opettajien välisenä yhteistyönä, oppilaskunnan toiminnassa tai tutoreiden työssä. Lukion ilmapiiri on opiskelumyönteinen ja kannustava. Opiskelijat viihtyvät avarissa ja valoisissa tiloissa.


Kelpoisuusvaatimus: Lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme lukiokokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kasvattajan auktoriteettia, organisointikykyä ja paineensietokykyä. Lisäksi arvostamme reflektoivaa ja kehittävää työotetta sekä kykyä käyttää sähköisen opiskeluympäristön mahdollisuuksia luontevasti osana opetusta. Arvostamme myös sitä, että opettaja ohjaa opiskelijoita pohtimaan opiskelutaitojaan ja käytetyt pedagogiset ratkaisut tukevat tätä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Jussi Rekilä
050 542 5631
jussi.rekila@espoo.fi