(Poistunut julkaisusta)

Lukion ja peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Lukion ja peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori

Työavain 3-1763-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Kaitaan koulu ja lukio , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Lukiot
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme osaavaa ja innostunutta ammattilaista. Haettavana on lukion ja peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka Kaitaan koulussa ja lukiossa. Tehtävän pääkoulu on Kaitaan lukio. Tehtävään kuuluu liikunnan opetus lukiossa ja yläkoulussa. Myöhemmin tehtävään voi kuulua myös terveystiedon opetusta. Kaitaan koulu ja lukio on noin 700 oppilaan ja opiskelijan sekä yli 50 opettajan kouluyhteisö, joka sijaitsee Espoon Iivisniemessä. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Lukion liikunnan ja terveystiedon lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä vahvaa motivaatiota työn kehittämiseen.

Arvostamme osaamista vanhojen tanssien opettamisesta sekä kiinnostusta liikkuva koulu / opiskelu toiminnan kehittämisessä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Harri Henttonen
0505165207
harri.henttonen@espoo.fi

Ritva Mickelsson
0503546858
ritva.mickelsson@espoo.fi