(Poistunut julkaisusta)

Lukion englannin ja ruotsin kielen opettajan sijaisuus, Vaskivuoren lukio
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutus
Vaskivuoren lukio

Virtatie 4, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 02.09.2020 - 11.04.2021


Haemme Vaskivuoren lukion yhteisölliseen, aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen joukkoon innostunutta englannin ja ruotsin kielen lehtoria sijaisuuteen.  

Vaskivuori on yksi Suomen suurimmista lukiosta, yli 1000 opiskelijan lukio, jossa on yleislukion lisäksi musiikin ja tanssin erityistehtävä, medialinja sekä urheiluvalmennusta ja teatteriopetusta. Lisäksi Vaskivuoren lukiossa on laaja sekä kielten että luonnontieteellisten aineiden kurssitarjotin. Lukion yhteydessä toimii yksi perusopetuksen lisäopetuksen ryhmä. Monipuolisuutensa ja näkyvyytensä ansiosta Vaskivuori on kokoaan suurempi lukio.

Vaskivuori on kuuluisa mm. hyvästä yhteishengestään, laajasta kurssitarjonnastaan, hyvistä oppimistuloksistaan sekä monipuolisesta ja näkyvästä taideopetuksestaan. Vaskivuoren lukion arvot ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus sekä yhteisöllisyys, ja nämä näkyvät kaikessa toiminnassamme. Toimintamme on opiskelijalähtöistä, osallistavaa ja ratkaisukeskeistä. Olemme aktiivinen, kokeilumyönteinen ja uudistumishaluinen työyhteisö, jossa pidetään kaikista huolta. Niin opiskelijoiden kuin opettajienkin hyvinvointi on toimintamme perusta.

Toivomme hakijalta kykyä ja halua kehittää lukiomme kielten opetusta yhdessä muiden aineryhmän opettajien kanssa. Kannustava ja innostava asenne opetukseen ja opiskelijoihin on meillä tärkeää - myös arvioinnin monipuolisuuden osalta. Opettajakunta tekee tiivistä yhteistyötä, joten tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyötaitoja, osaamisen jakamista, uusien ideoiden esille tuomista ja opetuksen näkymistä myös luokkahuoneen ulkopuolella. 


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Arokannas Elina

0438272331

elina.arokannas@vantaa.fi


Tavoitettavissa klo 9 - 15

Jari Danska Virka-apulaisrehtori jari.danska@vantaa.fi arkisin klo 9 - 15

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.