Lukion biologian ja maantiedon päätoiminen tuntiopettaja, Espoonlahden lukio
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Haemme biologian ja maantieteen päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Espoonlahden lukio eli Jylla on perinteikäs ensi lukuvuonna satavuotta täyttävä kielipainotteinen yleislukio. Suuresta 600 opiskelijan lukumäärästä huolimatta olemme Espoonlahden oma ”kyläkoulu”, missä kyselyiden perusteella viihtyvät niin opiskelijat kuin opettajatkin. Painotamme Jyllassa yhteisöllisyyttä, minkä uskomme luovan parhaan oppimis- ja työskentely-ympäristön. Opiskelijoiden ja henkilöstön korkea motivaatio on näkynyt viime vuosina erinomaisina ylioppilaskirjoitusten tuloksina. Pian valmistuvalla metrolla lukiomme viereen pääsee helposti myös Helsingin suunnalta.

Koulun nimi ja osoite:
Espoonlahden lukio
Opettajantie 3, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Lukion biologian ja maantiedon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytämme opetuskokemusta lukiossa ja laaja-alaista näkemystä lukiosta painotuksen huomioivana ainerajat ylittävänä yleissivistävänä oppilaitoksena. Tehtävä vaatii määrätietoista itsensä ja opetuksen kehittämistä. Hakemallamme opettajalla on kykyä omaksua uusia tietotekniikan taitoja ja halua hyödyntää niitä opetuksessa. Tehtävässä onnistumiselle edellytyksenä ovat hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä oman lähikollegan kanssa sekä lukion monialaisissa kehittämisryhmissä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoossa on 10 suomenkielistä lukiota, ja ne tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja lukiokoulutuksen opiskelijoille. Kaikissa Espoon lukioissa on yleislinja ja lisäksi niissä on erilaisia painotuksia, linjoja tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä erityistehtäviä, jotka vaikuttavat mm. opintojaksojen tarjontaan. Painotuksiin ei ole erillisiä valintakriteereitä. Sen sijaan lukiolinjojen ja erityislukioiden opiskelijavalinnassa noudatetaan erillisiä valintakriteereitä. Kahdessa lukiossa on myös lukiokoulutuksen valtakunnallinen kehittämistehtävä. Espoon suomenkielisissä lukioissa opiskelee noin 6000 opiskelijaa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547183
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo