Lukion äidinkielen ja suomen kielen tuntiopettaja, Mattlidens gymnasium
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 9.1.2022

Beskrivning av jobbet: Mattlidens gymnasium palkkaa sivutoimisen tuntiopettajan, kansainväliselle IB-linjalle (International Baccalaureate) opettamaan kirjallisuutta (Finnish A Literature). Kursseilla luetaan, analysoidaan ja vertaillaan eri-ikäisiä kaunokirjallisia teoksia, joista osa on suomalaista ja osa käännöskirjallisuutta. Kielenopetus tapahtuu pääasiassa kaunokirjallisuuden sekä opiskelijoiden tekstien pohjalta. Opetuskieli on suomi. Lisäksi äidinkielenomaisen suomen opetusta ruotsinkielisellä lukiolinjalla, kulttuurin ja kirjallisuuden kurssi. Opetuskieli on suomi.
Opetustunteja helmi- ja maaliskuussa 6x75 min sekä huhti- ja toukokuussa 15x75 min.

Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i februari 2022.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i modersmål (finska) eller finska och litteratur i gymnasiet. Kelpoisuusvaatimukset: Lukion äidinkielen opettajan pätevyys tai suomen kielen ja kirjallisuuden pätevyys.

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Vi förutsätter utmärkta kommunikativa färdigheter i finska, digital kompetens samt goda samarbetsfärdigheter. Edellytämme erinomaista suomen kielen taitoa, digitaalista osaamista sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter kännedom om IB-läroplanen samt kunskaper i engelska och svenska. Eduksi luetaan IB-opetussuunnitelman tuntemus sekä englannin ja ruotsin kielen taito.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser med olika delar av huvudstadsregionen. Under läsåret 2022-2023 omfattar gymnasiet knappt 700 studerande, av vilka ca 150 är IB-studerande, som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1548906
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Osa-aikainen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo