(Poistunut julkaisusta)

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja, ja suomi toisena kielenä -opetus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja, ja suomi toisena kielenä -opetus

Työavain 3-684-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 07.05.2019 kello 15:45
Kaitaan lukio , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Lukiot
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Haettavana on äidinkielen, kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä tuntiopettajan tehtävä Kaitaan lukiossa. Tehtävään kuuluu äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä opetusta sekä muut erikseen sovittavat tehtävät. Tehtävässä vastaat edellä mainittujen oppiaineiden oppimisesta ja opetuksesta yhdessä kolmen muun äidinkielen opettajan kanssa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa motivaatiota työn kehittämiseen.

Arvostamme vahvaa pedagogista osaamista opetettavissa aineissa sekä opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 h viikossa


Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Harri Henttonen
0505165207