(Poistunut julkaisusta)

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Otaniemen lukio
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Koulun nimi ja osoite: Otaniemen lukio, Tietotie 6, 02150 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien opettamisesta sekä ylioppilastutkinnon alustavasta arvioinnista. Lisäksi edellytetään erinomaisia tvt-taitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme draamakasvatuksen perusopintoja sekä puheviestinnän arvioinnin koulutusta. Lisäksi arvostamme perhtyneisyyttä Teatterin ja median linjalla tarvittavaan erityisosaamiseen sekä perehtyneisyyttä ja koulutusta mahdolliseen toiseen oppiaineeseen.

Otaniemen lukio on Espoon suurin lukio. Opiskelijoita on noin 1000 ja henkilökuntaa noin 70. Meillä on yleislinjan lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen erityislukio sekä Teatterin ja median linja. Opiskelijoita on kursseilla näistä kaikista ryhmistä. Lisäksi Otaniemen lukiolla on valtakunnallinen luonnontieteen kehittämistehtävä.
Otaniemen lukio on osallistava, tulevaisuuteen suuntaava ja avoimuuteen perustuva lukio.

Espoossa on 10 suomenkielistä lukiota. Kaikissa Espoon lukioissa on laadukas yleislinja sekä osassa lukiolinja, painotus tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä. Kahdessa lukiossa on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä. Espoon suomenkielisissä lukioissa opiskelee noin 5600 opiskelijaa.