(Poistunut julkaisusta)

Lokalitetsingenjör
Porvoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2018

Fastighetsväsendet inom Borgå kyrkliga samfällighet söker en aktiv lokalitetsingenjör med samarbetsförmåga till ett tidsbegränsat arbetsavtalsförhållande för ett år från och med 1.11.2018 eller enligt överenskommelse.

Till lokalitetsingenjörens uppgifter hör olika uppgifter inom fastighetsväsendet inklusive bland annat skötsel och underhåll av fastigheter, totalrenoverings- och nybyggnadsprojekt, fastighetsväsendets anskaffningar samt övervakning av samfällighetens serviceavtal.

Uppgiften som lokalitetsingenjör är lämplig för ingenjör (YH) eller för en sådan person som avlagt ingenjörsexamen på institutsnivå eller byggmästarexamen. Även nyutexaminerade sökanden eller sökanden som är på slutrakan av sina studier beaktas. Som merit räknas förtrogenhet med planerings- och byggherreuppgifter inom fastighetsväsendet.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 602 i KyrkTAK och dessutom betalas en årsbunden lönedel på högst 15 % som baserar sig på arbetserfarenhet. Vid tillsättandet av uppgiften för viss tid tillämpas en prövotid på 4 månader.

Ansökan sker via det elektroniska rekryteringssystemet på adressen www.borgaforsamlingar.fi. Ansökan ska lämnas in senast 4.10.2018 före kl. 15.00.

Ytterligare information om uppgiften ger förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257.