(Poistunut julkaisusta)

Lojo församlings kaplanstjänst (I)
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.5.2019

Domkapitlet i Esbo stift lediganslår en kaplanstjänst i Lojo församling.

Den sökande bör vara präst och skall ha avlagt pastoralexamen.

Tjänsten omfattar det svenskspråkiga arbetet. Tjänsteinnehavaren ansvarar för arbetet inom den svenskspråkiga församlingsverksamheten och är förman för de övriga anställda inom den svenska verksamheten. Till tjänsten hör att handha de svenskspråkiga gudstjänsterna och förrättningarna samt att delta i skriftskolverksamheten, diakonin och seniorarbetet. Arbetsbeskrivningen är bred och omfattar alla åldersgrupper.

Språkkraven för tjänsten är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska (KO 6:4§). Utmärkta kunskaper i svenska ses som en merit vid besättandet av tjänsten. Dessutom förväntas det av den valda god samarbetsförmåga och förmåga till nätverkande, samt goda kunskaper i datateknik.

Lön enligt kravgrupp 602 utgår, grundlön 3 285, 02 €/mån. Dessutom kan det erläggas ett personligt lönetillägg.

Ansökningstiden utgår torsdag 20.6.2019 kl. 15.00. Tjänsten ansöks med blankett via KirkkoHR -systemet. Till ansökan skall bifogas ett matrikelutdrag för ansökan om kaplanstjänst. Den som anställs bör uppvisa ett giltigt läkarintyg. Vid besättandet av tjänsten kan beslut fattas om en 6 månaders prövotid KL 6:17§.

Intervjuer för tjänsten hålls i september 2019. De sökande som kallas till intervju meddelas senare om tidpunkten härför.

Tilläggsuppgifter ger kyrkoherde Juhani Korte 040 753 5202 , juhani.korte@evl.fi och notarie Pilvi Keravuori 050 4628 616.