Lohjan seurakunnan VI kappalainen
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.3.2020

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Lohjan seurakunnan VI kappalaisen viran

Virka sijoittuu Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntiin. Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 602 ja sen peruspalkka on 3 187, 00 €/kk.

Hakuaika virkaan päättyy 16.4.2020 klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisellä lomakkeella KirkkoHR-järjestelmän kautta. Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. Haastattelut järjestetään 4.5.2020.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kirkkoherra Juhani Korte 040 753 5202, juhani.korte@evl.fi, johtava kappalainen Raimo Kuismanen 044 328 4357 ja notaari Pilvi Keravuori 050 4628 616.

Seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet:
VI kappalaisen virka sijoittuu Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntiin.

Karjalohjalla ja Sammatissa on alun perin ollut kaksi itsenäistä seurakuntaa, jotka kuntaliitosten yhteydessä vuonna 2013 on liitetty Lohjan seurakuntaan alueseurakunniksi. Molemmilla alueseurakunnilla on ollut aikaisemmin oma pappi, mutta tätä nykyä yhteinen pappi, jota VI kappalaisen haku koskee.

Karjalohjan ja Sammatin alueneuvostot ovat 24.11.2019 antaneet yhteisen lausunnon virantäytöstä, jossa esitetään, että kappalaisen virkaan valitaan laaja-alaisen seurakuntatyön kokemuksen omaava ja tiimityöhön kykenevä pappi.

Seurakuntatyötä sekä Karjalohjan että Sammatin alueseurakunnissa tekevät pappi, kanttori, diakoni, lastenohjaajat sekä vapaaehtoiset. Kappalaisen tehtävänä on luoda ja edistää Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien välistä yhteistoimintaa ja sellaisia työskentelyn käytänteitä, jotka varmistavat molempien seurakuntien omien erityistarpeiden huomioonottamisen ja yhteisen seurakuntatyön sujuvuuden. Tehtävään kuuluu myös rippikoulutyötä.

Aluekappalaiselta edellytetään lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, viestinnän ja sosiaalisen median osaamista sekä verkostoitumista alueiden eri toimijoiden ja tahojen kanssa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot