(Poistunut julkaisusta)

Lohjan seurakunnan I kappalainen
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.5.2019

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Lohjan seurakunnan I kappalaisen viran

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.

Virka sijoittuu ruotsinkieliseen seurakuntatyöhön. Viranhaltija vastaa ruotsinkielisen väestön parissa tehtävästä seurakuntatyöstä ja on samalla myös ruotsinkielistä seurakuntatyötä tekevien lähiesimies. Viran tehtäviin kuuluvat mm. ruotsinkieliset jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, osallistuminen ruotsinkieliseen rippikouluun, diakoniatyöhön ja senioritoimintaan. Tehtäväalue on laaja käsittäen kaikki ikäluokat.

Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito (KJ:6:4§). Ruotsin kielen erinomainen hallitseminen luetaan virantäytössä eduksi. Lisäksi seurakunta odottaa virkaan valittavalta hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä sujuvia tietoteknisiä taitoja.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602 ja sen peruspalkka on 3 285, 02 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa.

Hakuaika virkaan päättyy torstaina 20.6.2019 klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisellä lomakkeella KirkkoHR-järjestelmän kautta. Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Haastattelut järjestetään syyskuussa 2019. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan ajankohta myöhemmin.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kirkkoherra Juhani Korte 040 753 5202 , juhani.korte@evl.fi ja notaari Pilvi Keravuori 050 4628 616.