Logistiker vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.11.2020

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som logistiker vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen. 

Infrastrukturavdelningen och Transportbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har ca 100 anställda och en nettobudget om ca 35-40 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; Allmänna byrån, Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Infrastrukturavdelningens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster och till underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.  

Transportbyråns organisation består av två upphandlare, en logistiker och två tekniska inspektörer. Till byrån hör även enheten Ålandstrafiken samt verkstads- och lagerenheten. Transportbyrån med totalt drygt 40 anställda leds av en byråchef. Färje-, kollektiv- och flygtrafiken är upphandlad på drifts- eller totalentreprenad av byrån, som agerar beställare till den av landskapsregeringen understödda trafiken på Åland.

Arbetet som logistiker vid Infrastrukturavdelningen

Som logistiker vid Transportbyrån är du i hjärtat av trafikfrågorna på Åland. Du jobbar i det team som tar fram underlag, bereder och följer upp beslut och avtal inom skärgårdstrafiken, linfärjetrafiken, kollektivtrafiken och flygtrafiken. I din roll som logistiker har du kompetens inom strategisk trafikplanering, servicenivå- och logistikfrågor. Du tar fram underlag, utreder och analyserar gällande nivåer och trafikupplägg. Du arbetar även fram förslag, analyserar, bedömer konsekvenser och förankrar alternativa servicenivåer och trafikupplägg. Nära kontakter med fältet och med den politiska nivån är en naturlig del av arbetet. 

En central del av logistikerns arbete är att ta fram turlistor och tidtabeller. Inom turlistarbetet är vi i en spännande utvecklingsfas där vi går från manuell hantering till digitala verktyg, vilket kommer att underlätta vårt arbete och även stödja kvalitetssäkringen. Du är spindeln i nätet för detta utvecklingsarbete och med detta även en naturlig del i vårt pågående övergripande projekt Ålandstrafikens digitaliseringsresa. Du är även nyckelperson inom trafikstatistiken, som du sammanställer och analyserar och som utgör en grund för ditt och teamets arbete.

Ålands landskapsregering är även Ålands kollektivtrafikmyndighet med ansvar för att utveckla kollektivtrafiken på Åland. Ett trafikförsörjningsprogram har tagits fram för remiss och ett andra program även omfattande landsortstrafiken kommer att släppas nästa år. I och med programmen förväntas kollektivtrafiken att läggas om såväl rörande rutter, priser, digitalisering, betalning och lagstiftning. Programmen ska revideras med fyra års mellanrum. Du kommer att ha en viktig roll inom detta utvecklingsarbete i din funktion som logistiker. 

Du sköter även viss myndighetsutövning i direkt koppling till arbetsfältet såsom hantering av skrivelser som hör till tjänsten och leder eller deltar i projekt relaterade till ditt arbetsfält. Du föredrar själv ärenden för byråchef eller minister samt bereder ärenden inom verksamhetsområdet för avgörande i vår regering vid plenum. 

I detta arbete har du närmast stöd i trafikupphandlarteamet, av Ålandstrafiken, av vår controller och vår ledningsgrupp. Du tar även aktiv del i att stödja dina kollegor i upphandlingar och avtalsuppföljning, främst inom trafik men även inom tonnage, och du ingår i det team som hanterar störningar inom den av oss understödda trafiken.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett spännande utvecklingsarbete där du själv har stora möjligheter att påverka, samt ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där du direkt påverkar ålänningarnas vardag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Vi ser att du är driftig och välorganiserad. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, god siffer- och datorvana och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. 

Behörighetskrav och kompetensprofil

Avlagd examen på minst fyraårig universitets- eller högskolenivå med lämplig inriktning. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Driftighet, noggrannhet, ansvarstagande, gott omdöme och förmåga att upprätthålla goda kundkontakter tror vi är bra egenskaper för tjänsten. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska och siffer- och datavana är nödvändigt för tjänsten.

Tillträde 
Tillträde enlig överenskommelse. 

Lön
Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 3231,44 – 4093,28 euro/mån inklusive allmänt lönetillägg.

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 3 december 2020 kl. 15:00 på adressen: 

Ålands landskapsregering
PB 1060    
AX-22111 MARIEHAMN
eller 
registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som logistiker

Närmare information lämnas av byråchef Niklas Karlman, telefon +358 (0)18 25132, eller avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud på e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot