(Poistunut julkaisusta)

Logistics Shift Supervisor
Yara Suomi Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2021

Vastuut

 • Oman vuoron henkilöesimiehenä toimiminen
 • Vuorokohtainen raportointi tietojärjestelmiin
 • Satamaoperaatioiden hallinta (bulk- ja nestelaivat)
 • Nestelaivojen tankkien tarkastus ja operointi
 • Pakkaustoiminnan ja kumipyörätoimitusten valvonta
 • Kontti- ja junaliikenteen valvonta
 • Vuorojen tuotantosuunnitelman toteuttaminen ja poikkeustilanteisiin reagointi
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa
 • Toimintojen kehittäminen ja ongelmanratkaisut

Edellytykset

 • Alalle soveltuva tutkinto esim. insinööri tai käytännön kokemuksen kautta hankittu osaaminen
 • Sujuva suomen- ja englanninkielen taito
 • Hyvät tietotekniset taidot (esim. SAP, MS Office)
 • Hyvät ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot
 • Kyky hahmottaa kokonaisuuksia
 • Itseohjautuvuus ja vastuunotto
 • Hyvä paineensietokyky ja joustavuus
 • Oikea asenne turvallisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen
 • Kyky ja halu kehittyä ja kehittää niin henkilöitä kuin prosessejakin kansainvälisessä työympäristössä
 • Hyvät vuorovaikutustaidot
 • Soveltuvuus vuorotyöhön

Eduksi katsotaan

 • Kokemus esimiestehtävistä
 • Tuotannon suunnittelun osaaminen/kokemus

Hakuaika

Hakuaika päättyy 28.2.2021