(Poistunut julkaisusta)

Logistics manager till OSTP Finland Oy
OSTP Finland Oy AB

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.4.2019

Är du en expert inom logistik och känner du en stor passion för att få leveranserna i tid till kunderna? Vill du vara med och utveckla såväl inre som yttre processer för framtida behov? Vill du skapa förutsättningar för varje teammedlem att ge sitt bästa för våra kunder? Vi har en ny uppgift för Dig i vår organisation! Vi söker nu till vår fabrik i Jakobstad efter en Logistics manager.

I denna uppgift förväntar vi oss att du ansvarar för ledningen av hela fabrikens leveranser tillsammans med ditt team. Till teamet hör leveransplanerare, förpackare och truckförare. Dina uppgifter inkluderar bl.a.

  • Se till att leveranserna genomförs enligt planerna på ett resurseffektivt sätt
  • Utveckla och optimera lagerhanteringen och den inre logistiken
  • Se till att informationssystemen används effektivt och att datan är korrekt
  • Leda personalen och utveckla processer med företagets målsättningar och riktlinjer inom lastning, lagring och expedition i beaktande, i tätt samarbete med Supply Chain Managern
  • Ansvara för kvalitet, säkerhet och personalens kunnande inom det egna ansvarsområdet
  • Utarbeta kosekventa verksamhetsmodeller för personalen baserat på kund- och leverantösförhållanden, så att vi kan försäkra oss om kundnöjdhet och hög kvalitet
  • Ansvara för skötsel av områden utomhus och områdets säkerhet samt utveckla avfallshanteringen
  • Aktivt delta i utvecklingen och optimering av förpackningar samt planering av betydande leveranser med kundens behov i beaktande

För att framgångsrikt sköta uppgiften krävs stark kundorientering, utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett affärsinriktat arbetssätt. Därtill förväntar vi oss att du besitter ett initiativtagande och målinriktat arbetssätt samt viljan att lära dig nytt och utveckla verksamheten.

Vi förutsätter att du har en högre högskoleutbildning inom lämplig bransch och/eller flera års arbetserfarenhet inom liknande uppgifter. Erfarenhet av tillverkningsindustri, transportverksamhet samt förmansarbete ses som merit. Därtill ska du kunna kommunicera på finska, svenska och engelska. Du har erfarenhet av ERP-system och av samarbete med andra funktioner så som produktion, försäljning, inköp och kvalitet.

Vi erbjuder dig en intressant och utmanande möjlighet i ett växande företag, där du har en kunnig och engagerad personal. I din uppgift rapporterar du till Supply Chain Managern.

Intresserad? Tag chansen och skicka in din CV och ansökan med önskemål om lön via Baronas sidor (www.careers.barona.fi) senast 22.4.2019.

Mera information om uppgiften ger Marcus Kjellman (marcus.kjellman@ostp.biz tai +358 400 927 471).