(Poistunut julkaisusta)

Liturgisen urkujensoiton ja urkuimprovisoinnin tuntiopettaja
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan
Liturgisen urkujensoiton ja urkuimprovisoinnin tuntiopettajaa
klassisen musiikin osaston kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmään määräaikaiseen, lukuvuoden 2019–2020 mittaiseen työsuhteeseen.

Lisätietoja kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmästä osoitteessa https://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/kirkkomusiikki.

Lisätietoja liturgisen urkujensoiton, urkuimprovisoinnin ja muiden kirkkomusiikin opintojaksojen sisällöistä osoitteessa https://opinto-opas.uniarts.fi/fi/sibelius-akatemia/13745/e

Tehtävät

Liturgisen urkujensoiton ja urkuimprovisoinnin tuntiopettajan tehtävänä on opettaa liturgisen urkujensoiton ja urkuimprovisoinnin opintojaksoja ja kursseja. Opetuskieli on suomi; ruotsin tai englannin osaaminen katsotaan eduksi. Valittavan tuntiopettajan tehtäviin voi lisäksi kuulua myös muuta kirkkomusiikin klaveeripainotteista opetusta (esim. klaveeripraktikum, säestäminen, ryhmäkurssit) aineryhmän tarpeista ja valittavan tuntiopettajan asiantuntemuksesta ja pätevyydestä riippuen.

Odotamme Sinulta

  • erinomaista opetettavien aineiden hallintaa
  • erinomaista urkujensoiton osaamista ohjelmiston, improvisoinnin ja säestämisen alalla
  • opetustaitoa ja -kokemusta
  • kokemusta kirkkomuusikon työstä
  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • tehtävän edellyttämää opetuskielen (suomi) taitoa*)
  • musiikin maisterin tutkintoa tai vastaavaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa; päteväksi voidaan katsoa myös henkilö, jolla ei ole maisterin tutkintoa, mutta joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan**) 

*) Kirkkomusiikkia voi opiskella suomen lisäksi myös ruotsin tai englannin kielellä. Käytännössä kuitenkin lähes kaikki opiskelijat kommunikoivat suomen kielellä.
**) Mikäli tehtävään valitaan Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin aineryhmän opiskelija, hänen edellytetään viimeistelevän maisterin tutkintonsa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Eduksi katsotaan

  • aktiivinen taiteellinen toiminta
  • pedagoginen kokemus ja koulutus
  • kirkkomusiikin ja sen opettamisen laaja-alainen ymmärtäminen

Soveltuvuuden arviointi

Kutsumme ensisijaisesti kyseeseen tulevat hakijat soveltuvuuden arviointiin. Arviointiin sisältyy opetusnäyte, esitysnäyte, alustus ja haastattelu. Opetusnäyte sisältää urkuimprovisoinnin ja säestämisen opettamista ammattiopiskelijalle. Esitysnäyte koostuu urkukappaleesta, virren soinnuttamisesta ja urkuimprovisaatiosta. Alustuksen (5–10 min) aiheena on liturgisen urkujensoiton opetus ja rooli osana kirkkomusiikin opintoja. Soveltuvuuden arviointi järjestetään kutsutuille tiistaina 14.5.2019 klo 10–13 välillä Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteen luokassa N-K48.

Hakeminen

Lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi ja CV:si sähköpostitse viimeistään 30.4.2019 klo 15:00 Sibelius- Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Tiedustelut

Kirkkomusiikin ja urkujen ainejohtaja
Timo Kiiskinen timo.kiiskinen(at)uniarts.fi
045 1124011

Kirkkomusiikin ja urkujen vara-ainejohtaja
Pekka Suikkanen pekka.suikkanen(at)uniarts.fi
040 5005882